องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอจอมศรี จังหวัดเชียงคาน : www.jomsi.go.th

 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2556

  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ...
  กิจกรรมการเสิรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร "กิจกรรมเข้าแถว...
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒน...
 
 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี 289 ม.1 บ้านนาสี ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โทรศัพท์ 042-070502 / โทรสาร 042-070502
E-mail : admin@jomsi.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign