องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอจอมศรี จังหวัดเชียงคาน : www.jomsi.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า [ 23 ก.พ. 2564 ]99
2 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 [ 25 ธ.ค. 2563 ]101
3 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกหนองหอย บ้านนาสี หมู่ที่ 1 [ 25 ธ.ค. 2563 ]99
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกหนองหอย หมู่ที่ 1 [ 13 ม.ค. 2563 ]100
5 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูถ้ำพระ หมู่ที่ 2 [ 13 ม.ค. 2563 ]103
6 ประกาศแผนโครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติคคอนกรีต) หมู่ที่ 4 บ้านแสนสำราญ ตำบลจอมศรี [ 2 ก.ค. 2562 ]100
7 ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน เสริมผิวพาราแอสฟัสต์ติกคอนกรีต บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 4 [ 7 พ.ย. 2561 ]103
8 ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน เสริมผิวพาราแอสฟัสต์ติกคอนกรีต บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3,6 [ 7 พ.ย. 2561 ]99
9 รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 27 ต.ค. 2560 ]87
10 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561 [ 16 ต.ค. 2560 ]99
11 ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (งวดที่1) [ 24 เม.ย. 2560 ]106
12 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 [ 31 ต.ค. 2559 ]104
13 ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]105
14 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) [ 19 ส.ค. 2559 ]108
15 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2559 [ 30 ต.ค. 2558 ]105