องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอจอมศรี จังหวัดเชียงคาน : www.jomsi.go.th

 
 
  ประชุมซักซ้อมแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ...[วันที่ 2024-05-17][ผู้อ่าน 0]
 
  งานป้องกันฯ ส่งน้ำอุปโภค-บริโภค ให้กับชาวบ้านจอมศร...[วันที่ 2024-05-17][ผู้อ่าน 1]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี[วันที่ 2024-05-16][ผู้อ่าน 1]
 
  กองช่างออกสำรวจถนนชำรุด บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 และบ...[วันที่ 2024-05-14][ผู้อ่าน 2]
 
  กองช่างออกสำรวจบ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจาก...[วันที่ 2024-05-14][ผู้อ่าน 2]
 
  กองช่างซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 4[วันที่ 2024-05-14][ผู้อ่าน 1]
 
  เจ้าหน้าที่จัดสถานที่งานฌาปนกิจ ณ วัดป่าศรีพัฒนารา...[วันที่ 2024-05-13][ผู้อ่าน 0]
 
  หน่วยเคลื่อนที่เร็วออกปฏิบัติหน้าที่ถนนสายธาตุ-จอม...[วันที่ 2024-05-13][ผู้อ่าน 0]
 
  นายก และผู้บริหารร่วมงานขาว-ดำ นางคำมาย ชาบัณฑิต[วันที่ 2024-05-13][ผู้อ่าน 1]
 
  กองช่างซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านนาสี หมู่ที่ 1[วันที่ 2024-05-13][ผู้อ่าน 3]
 
  มอบเงินกองทุนขยะเพื่อการสงเคราะห์ อบต.จอมศรี[วันที่ 2024-05-12][ผู้อ่าน 2]
 
  เจ้าหน้าที่จัดสถานที่งานฌาปนกิจ ณ วัดป่าศรีพัฒนารา...[วันที่ 2024-05-09][ผู้อ่าน 1]
 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี ร่วมงานขาว-ดำ[วันที่ 2024-05-09][ผู้อ่าน 1]
 
  มอบเงินสวัสดิการกองทุนขยะเพื่อการสงเคราะห์ฯ[วันที่ 2024-05-08][ผู้อ่าน 4]
 
  กองช่างซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง[วันที่ 2024-05-08][ผู้อ่าน 3]
 
  กองช่างซ่อมถนนบ้านนาสี หมู่ที่ 1[วันที่ 2024-05-08][ผู้อ่าน 4]
 
  งานป้องกันฯ ส่งน้ำอุปโภค-บริโภค ให้กับชาวบ้านตำบลจ...[วันที่ 2024-05-08][ผู้อ่าน 3]
 
  การประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดเลย ประจำปี 2567[วันที่ 2024-05-07][ผู้อ่าน 3]
 
  “วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว”[วันที่ 2024-05-07][ผู้อ่าน 4]
 
  ลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหร...[วันที่ 2024-05-07][ผู้อ่าน 3]
 
  กองช่างตรวจเช็คระบบประปาบ้านนาสีหมู่ที่ 1[วันที่ 2024-05-07][ผู้อ่าน 3]
 
  กองช่างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านนาสี หมู่ที่ 1[วันที่ 2024-05-07][ผู้อ่าน 3]
 
  การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน[วันที่ 2024-05-07][ผู้อ่าน 3]
 
  เจ้าหน้าที่จัดสถานที่งานฌาปนกิจศพ ณ วัดป่าศรีพัฒนา...[วันที่ 2024-05-04][ผู้อ่าน 3]
 
  นายก อบต.่จอมศรี ร่วมงานขาว-ดำ นายสงกราณ์ ทาป้อง[วันที่ 2024-05-04][ผู้อ่าน 2]
 
  กองช่างซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 5[วันที่ 2024-05-03][ผู้อ่าน 4]
 
  ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2567 ครั้งที่ 1[วันที่ 2024-05-03][ผู้อ่าน 5]
 
  เงินสวัสดิการกองทุนขยะเพื่อการสงเคราะห์ให้กับสมาชิ...[วันที่ 2024-05-03][ผู้อ่าน 2]
 
  ประกาศ เรื่อง “พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเห...[วันที่ 2024-05-02][ผู้อ่าน 2]
 
  งานป้องกันฯ ส่งน้ำอุปโภคบริโภค บ้านจอมศรี หมู่ที่ ...[วันที่ 2024-04-30][ผู้อ่าน 3]