องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอจอมศรี จังหวัดเชียงคาน : www.jomsi.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 193 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 23 ก.พ. 2567 ]21
2 ขอเชิญเข้าฟังและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี [ 30 พ.ย. 2566 ]0
3 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 5 ต.ค. 2566 ]89
4 ประกาศแผนอัตรากำลัง รอปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 26 ก.ย. 2566 ]47
5 ประกาศการใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567-2569 [ 26 ก.ย. 2566 ]46
6 ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]29
7 คำขวัญตำบลจอมศรี [ 18 ส.ค. 2566 ]36
8 ประชาสัมพันธ์พนักงานโอน(ย้าย) [ 18 พ.ค. 2566 ]82
9 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 3 เม.ย. 2566 ]48
10 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 3 เม.ย. 2566 ]51
11 ประชุมประจำเดือน เมษายน 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]59
12 แบบฟอร์มการรายงานผลการนำประมวลจริยธรรมไปใช้ [ 3 เม.ย. 2566 ]45
13 สถิติผู้มาขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ [ 31 มี.ค. 2566 ]49
14 ประกาศ เรื่องลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]56
15 ประกาศเรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 [ 22 ก.พ. 2566 ]0
16 ประกาศ อบต.จอมศรี นโยบายไม่รับของขวัญ [ 9 ก.พ. 2566 ]75
17 ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบต.จอมศรี [ 9 ก.พ. 2566 ]55
18 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.จอมศรี พ.ศ.2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]32
19 คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 6 ก.พ. 2566 ]33
20 แต่งคั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 27 ม.ค. 2566 ]78
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10