องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอจอมศรี จังหวัดเชียงคาน : www.jomsi.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 148 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์หมดเขตการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 13 พ.ค. 2565 ]34
2 สถิติผู้มาขอใช้บริการถังขยะ [ 22 เม.ย. 2565 ]53
3 ประกาศอบต.จอมศรี เรื่องการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]50
4 คู่มือประชาชนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 มี.ค. 2565 ]65
5 คู่มือประชาชนภาษีป้าย [ 1 มี.ค. 2565 ]69
6 คู่มือการจัดเก็บภาษี [ 1 มี.ค. 2565 ]69
7 คู่มือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 มี.ค. 2565 ]59
8 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 12 ม.ค. 2565 ]31
9 รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 10 ม.ค. 2565 ]129
10 รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 10 ม.ค. 2565 ]133
11 รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 10 ม.ค. 2565 ]128
12 รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 10 ม.ค. 2565 ]129
13 รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 10 ม.ค. 2565 ]128
14 ประกาศสภาอบต.จอมศรี เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.จอมศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]42
15 ประกาศสภาอบต.จอมศรี เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]46
16 รายงานการประเมินควาามพึงพอใจในการให้บริการ [ 15 ธ.ค. 2564 ]32
17 ประกาศอบต.จอมศรี เรื่องการเก็บ และขนขยะมูลฝอย [ 6 ต.ค. 2564 ]47
18 ประกาศอบต.จอมศรี เรื่องวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย(หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง) [ 6 ต.ค. 2564 ]41
19 รายงานผลการดำเนินการตามมาตราการประหยัดพลังงาน ปี 2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]29
20 รับสมัครผู้ช่วยช่างโยธา [ 14 มิ.ย. 2564 ]136
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8