องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอจอมศรี จังหวัดเชียงคาน : www.jomsi.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 177 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์พนักงานโอน(ย้าย) [ 18 พ.ค. 2566 ]8
2 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 3 เม.ย. 2566 ]4
3 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 3 เม.ย. 2566 ]1
4 ประชุมประจำเดือน เมษายน 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]5
5 แบบฟอร์มการรายงานผลการนำประมวลจริยธรรมไปใช้ [ 3 เม.ย. 2566 ]4
6 สถิติผู้มาขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ [ 31 มี.ค. 2566 ]6
7 ประกาศ เรื่องลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]8
8 ประกาศ อบต.จอมศรี นโยบายไม่รับของขวัญ [ 9 ก.พ. 2566 ]19
9 ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบต.จอมศรี [ 9 ก.พ. 2566 ]10
10 ย้ายสำนักงานไปที่ตั้งใหม่ ณ โรงเรียนบ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลจอมศรี [ 18 ม.ค. 2566 ]17
11 นโยบาลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]1
12 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 3 ม.ค. 2566 ]6
13 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 3 ม.ค. 2566 ]6
14 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 3 ม.ค. 2566 ]2
15 การพัฒนาบุคลากร [ 3 ม.ค. 2566 ]2
16 การให้คุณให้โทษและให้ขวัญกำลังใจ [ 3 ม.ค. 2566 ]2
17 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2566 ]6
18 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2566 ]3
19 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2566 ]8
20 ให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบเสียภาษีป้าย [ 13 ธ.ค. 2565 ]13
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9