องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอจอมศรี จังหวัดเชียงคาน : www.jomsi.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 350 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน [ 25 ก.ค. 2565 ]11
2 ประกาศราคากลางจัดซ์้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ [ 23 มิ.ย. 2565 ]31
3 ประกาศประกวดราคาซ์้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ [ 23 มิ.ย. 2565 ]23
4 ประกาศราคาโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3,6 [ 12 พ.ย. 2564 ]117
5 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน บ้านนาสี หมู่ที่ 7 [ 12 พ.ย. 2564 ]124
6 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling สายดงตากวาง หมู่ที่ 7 บ้านนาสี [ 23 ก.ย. 2564 ]128
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกหนองหอย บ้านนาสี หมู่ที่ 1 ตำบลจอมศรี [ 16 ก.ย. 2564 ]118
8 ประกาศประกวดราคาโครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า [ 24 มี.ค. 2564 ]139
9 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อม กระเช้าซ่อมไฟฟ้า [ 23 มี.ค. 2564 ]130
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลจอมศรี [ 15 มี.ค. 2564 ]122
11 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลจอมศรี [ 15 มี.ค. 2564 ]132
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกหนองหอย บ้านนาสี หมู่ที่ 1 [ 1 มี.ค. 2564 ]109
13 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกหนองหอย บ้านนาสี หมู่ที่ 1 [ 1 มี.ค. 2564 ]104
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลจอมศรี [ 10 ก.พ. 2564 ]101
15 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลจอมศรี [ 10 ก.พ. 2564 ]101
16 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายดอนหอ - วังหลุม บ้านนาสี หมู่ที่ 1 [ 27 ม.ค. 2564 ]99
17 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายโคกจันไต บ้านนาสี หมู่ที่ 1 [ 27 ม.ค. 2564 ]99
18 ประการราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายป่าตังตุ่น บ้านจอมศรี หมู่ที่ 2 [ 27 ม.ค. 2564 ]110
19 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายอ่างซำเต่น บ้านจอมศรี หมู่ที่ 2 [ 27 ม.ค. 2564 ]111
20 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายหลังวัด บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 4 [ 27 ม.ค. 2564 ]99
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18