องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอจอมศรี จังหวัดเชียงคาน : www.jomsi.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายนายก ปี 2559 [ 11 ม.ค. 2560 ]114
2 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร [ 4 ม.ค. 2559 ]126
3 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร [ 4 ม.ค. 2559 ]134
4 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 2 พ.ย. 2558 ]140
5 หนังสือมอบอำนาจ [ 7 ต.ค. 2558 ]120
6 แบบยื่นคำร้องเรื่องราวต่างๆ [ 10 ส.ค. 2558 ]136
7 ใบยืมรถเข็นผู้พิการ/ผู้สูงอายุ [ 4 ส.ค. 2558 ]284
8 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมบำรุงน้ำประปาหมู่บ้าน [ 7 ก.ค. 2558 ]229
9 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน [ 8 มิ.ย. 2558 ]119
10 ขอให้รับรองสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดที่ดิน [ 6 พ.ค. 2558 ]145
11 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน [ 11 มี.ค. 2558 ]123