องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการ จัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 132 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน [ 28 พ.ค. 2563 ]13
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมคอมมพิวเตอร์ [ 22 พ.ค. 2563 ]12
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุซ่อมประปาหมู่บ้าน [ 18 พ.ค. 2563 ]13
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (สป) [ 18 พ.ค. 2563 ]12
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง (กองคลัง) [ 18 พ.ค. 2563 ]13
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตพร้อมปรับปรุงข้อมูล [ 15 พ.ค. 2563 ]14
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง [ 8 พ.ค. 2563 ]13
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลงหินคลุก สายนาใหญ่ บ้านจอมศรี หมู่ที่ 8 ตำบล จอมศรี [ 7 พ.ค. 2563 ]12
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซำกกปอบ บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลจอมศรี [ 7 พ.ค. 2563 ]12
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซำซ้อ บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบล จอมศรี [ 7 พ.ค. 2563 ]14
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ [ 1 พ.ค. 2563 ]13
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า (สุนัข – แมว) พร้อม อุปกรณ์ [ 24 เม.ย. 2563 ]12
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปรี้นเตอร์ [ 23 เม.ย. 2563 ]15
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]14
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี (กองคลัง) [ 3 เม.ย. 2563 ]13
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี (สำนักปลัด) [ 3 เม.ย. 2563 ]12
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การเกษตร [ 30 มี.ค. 2563 ]13
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์โรงาน [ 30 มี.ค. 2563 ]17
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ [ 25 มี.ค. 2563 ]16
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) [ 11 มี.ค. 2563 ]11
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) [ 11 มี.ค. 2563 ]13
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำจอมศรี [ 27 ธ.ค. 2562 ]13
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำจอมศรี [ 27 ธ.ค. 2562 ]13
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 22 พ.ย. 2562 ]14
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ [ 4 พ.ย. 2562 ]13
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง [ 8 ต.ค. 2562 ]11
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานางรำ ตามโครงการประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน ประจำปี 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]14
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหาร พร้อมเครื่องดื่มและน้ำแข็ง สำหรับผู้เข้าร่วมขบวนตามโครงการประเพณีออกพรรษาที่เชียงคานประจำปี 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]11
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย [ 26 ก.ย. 2562 ]12
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง [ 26 ก.ย. 2562 ]12
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยางมะตอย [ 24 ก.ย. 2562 ]11
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุไฟไซเรน [ 20 ก.ย. 2562 ]12
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถังดับเพลิง [ 20 ก.ย. 2562 ]12
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วิทยุสื่อสาร [ 20 ก.ย. 2562 ]12
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเครื่องแต่งกาย [ 19 ก.ย. 2562 ]15
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถังขนาด 10 ลิตร [ 16 ก.ย. 2562 ]13
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา [ 16 ก.ย. 2562 ]12
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง [ 16 ก.ย. 2562 ]13
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง ศพด [ 11 ก.ย. 2562 ]13
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง [ 9 ก.ย. 2562 ]13
 
หน้า 1|2|3|4