องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 134 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 10 ม.ค. 2565 ]17
2 รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 10 ม.ค. 2565 ]21
3 รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 10 ม.ค. 2565 ]20
4 รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 10 ม.ค. 2565 ]19
5 รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 10 ม.ค. 2565 ]18
6 รับสมัครผู้ช่วยช่างโยธา [ 14 มิ.ย. 2564 ]26
7 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 มิ.ย. 2564 ]36
8 คู่มือประชาชนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 เม.ย. 2564 ]29
9 คู่มือประชาชนภาษีป้าย [ 1 เม.ย. 2564 ]22
10 ประกาศสภาอบต.จอมศรี เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.จอมศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 26 มี.ค. 2564 ]24
11 ประกาศสภาอบต.จอมศรี เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 [ 18 ก.พ. 2564 ]24
12 ประกาศสภาอบต.จอมศรี เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.จอมศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]26
13 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 28 ธ.ค. 2563 ]24
14 รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของอบต.จอมศรี ปี 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]19
15 ประกาศสภาอบต.จอมศรี เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.จอมศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]18
16 รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]20
17 ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเบิกจ่ายให้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ [ 10 ก.ย. 2563 ]18
18 ขยายเวลาชำระภาษีที่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 31 ส.ค. 2563 ]19
19 ภดส.7 [ 25 ส.ค. 2563 ]20
20 ประกาศสภาอบต.จอมศรี เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.จอมศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 23 ก.ค. 2563 ]21
21 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน [ 8 ก.ค. 2563 ]19
22 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการจัดเก็บรายได้ [ 1 ก.ค. 2563 ]20
23 คู่มือประชาชนเการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 30 มิ.ย. 2563 ]19
24 คู่มือประชาชน การชำระภาษีป้าย [ 30 มิ.ย. 2563 ]19
25 คู่มือการจัดเก็บภาษีป้าย [ 30 มิ.ย. 2563 ]20
26 คู่มือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 30 มิ.ย. 2563 ]18
27 ประกาศ ภ.ด.ส.3 [ 25 มี.ค. 2563 ]17
28 ประกาศ ภ.ด.ส.3 [ 25 มี.ค. 2563 ]19
29 ประกาศ ภ.ด.ส.3 [ 25 มี.ค. 2563 ]18
30 ประกาศ ภ.ด.ส.3 [ 25 มี.ค. 2563 ]18
31 ประกาศ ภ.ด.ส.3 [ 25 มี.ค. 2563 ]19
32 ประกาศ ภ.ด.ส.3 [ 25 มี.ค. 2563 ]21
33 ประกาศสภาอบต.จอมศรี เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.จอมศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 24 มี.ค. 2563 ]18
34 ประกาศสภาอบต.จอมศรี เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]18
35 ประกาศสภาอบต.จอมศรี เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.จอมศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]17
36 คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 14 ม.ค. 2563 ]21
37 ขอเชิญเข้าฟังและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาอบต.จอมศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]15
38 ขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 30 [ 29 พ.ย. 2562 ]13
39 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ. 2562 [ 25 พ.ย. 2562 ]15
40 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 [ 25 พ.ย. 2562 ]15
 
หน้า 1|2|3|4