องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th
 
 
  โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรม"สูงวัย สุขใจ สุ...[วันที่ 2021-04-26][ผู้อ่าน 202]
 
  กิจกรรมบริการสาธารณะ(ซ่อมประปา ม.5)[วันที่ 2021-04-02][ผู้อ่าน 144]
 
  โครงการขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจา...[วันที่ 2021-03-31][ผู้อ่าน 158]
 
  กิจกรรมอบรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไป[วันที่ 2021-03-31][ผู้อ่าน 138]
 
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ...[วันที่ 2021-01-25][ผู้อ่าน 212]
 
  กิจกรรมบริการสาธารณะ (ซ่อมประปา ม.2)[วันที่ 2021-01-19][ผู้อ่าน 169]
 
  กิจกรรมกำจัดขยะ [วันที่ 2021-01-18][ผู้อ่าน 211]
 
  กิจกรรมบริการสาธารณะ (ซ่อมปรับปรุงรางระบายน้ำ ม.8)[วันที่ 2021-01-18][ผู้อ่าน 177]
 
  โครงการอบต.เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน (จ่ายเบี้ยยั...[วันที่ 2020-07-14][ผู้อ่าน 289]
 
  โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล[วันที่ 2020-07-14][ผู้อ่าน 421]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเล...[วันที่ 2020-07-14][ผู้อ่าน 380]
 
  โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจ...[วันที่ 2020-07-08][ผู้อ่าน 185]
 
  กิจกรรมบริการสาธารณะ (ซ่อมประปา ม.2)[วันที่ 2020-06-29][ผู้อ่าน 173]
 
  กิจกรรมพ่นหมอกควัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[วันที่ 2020-06-29][ผู้อ่าน 67]
 
  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดเก็บภาษีองค์การบริหารส่ว...[วันที่ 2020-06-23][ผู้อ่าน 232]
 
  กิจกรรมบริการสาธารณะ (ซ่อมไฟฟ้าตามหลัก ม.3,ม.5)[วันที่ 2020-06-19][ผู้อ่าน 196]
 
  ปรับปรุงซ่อมเเซมรางระบายน้ำ ม.8[วันที่ 2020-06-18][ผู้อ่าน 169]
 
  โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีซำฮะบ้าน(ไล่ผีหลว...[วันที่ 2020-06-16][ผู้อ่าน 219]
 
  ร่วมมอบ "บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1" หลังที่ 107[วันที่ 2020-06-15][ผู้อ่าน 239]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบล[วันที่ 2020-06-15][ผู้อ่าน 172]
 
  โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุและสาม...[วันที่ 2020-06-11][ผู้อ่าน 179]
 
  กิจกรรม Big cleaning day [วันที่ 2020-06-10][ผู้อ่าน 177]
 
  โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครง...[วันที่ 2020-05-29][ผู้อ่าน 182]
 
  อบต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย ขอความอนุเคราะห์เข้าศ...[วันที่ 2020-05-19][ผู้อ่าน 249]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6