องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอจอมศรี จังหวัดเชียงคาน : www.jomsi.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ม.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ