องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอจอมศรี จังหวัดเชียงคาน : www.jomsi.go.th

 
 
ที่ทำการ อบต. 

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
ทางหลวงหมายเลข 201 หมู่ที่ 4 ถนนเลย-เชียงคาน บ้านแสนสำราญ
ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน
โทรศัพท์ 042-821-445
E- mail: admin@jomsi.go.th

saraban-jomsi@lgo.mail.go.th


Web Site : WWW.JOMSI.GO.TH