องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอจอมศรี จังหวัดเชียงคาน : www.jomsi.go.th

 
 
 


กิจกรรมบริการสาธารณะ(ซ่อมประปา ม.5)


เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรีได้ ช่วยปรับปรุงระบบประปา บ้านจอมศรีพัฒนา ม.5

2022-06-14
2022-06-13
2022-06-08
2022-06-03
2022-04-29
2022-04-25
2021-09-08
2021-05-06
2021-04-26
2021-04-02