องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอจอมศรี จังหวัดเชียงคาน : www.jomsi.go.th

 
 
 


โครงการขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564


เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรีได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

2022-06-14
2022-06-13
2022-06-08
2022-06-03
2022-04-29
2022-04-25
2021-09-08
2021-05-06
2021-04-26
2021-04-02