องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอจอมศรี จังหวัดเชียงคาน : www.jomsi.go.th

 
 
 


โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล


เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 อำเภอเชียงคาน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคาน ได้จัดประชุมการดำเนินงานโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การบูรณาการแผนชุมชนในทุกระดับให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างรวดเร็วเป็นไปตามเป้าหมาย

2022-04-29
2022-04-25
2021-04-26
2021-04-02
2021-03-31
2021-03-31
2021-01-25
2021-01-19
2021-01-18
2021-01-18