องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th
 
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]13
2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]14
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]13
4 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายนายกฯ ปี 2562 [ 20 ม.ค. 2563 ]12
5 ประกาศเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 20 ม.ค. 2563 ]15
6 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายนายกฯ ปี 2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]13
7 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) [ 30 ต.ค. 2560 ]13
8 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายนายก ปี 2559 [ 9 ม.ค. 2560 ]14
9 ประกาศการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายนายกปี2559 [ 9 ธ.ค. 2559 ]14
10 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายนายก ปี 2558 [ 25 ธ.ค. 2558 ]13
11 ประกาศการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายนายกปี2558 [ 25 ธ.ค. 2558 ]14