องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 30 มิ.ย. 2563 ]15
2 รายงานทางการเงิน เม.ย.63 [ 5 พ.ค. 2563 ]14
3 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 30 เม.ย. 2563 ]16
4 รายงานทางการเงินประจำเดือน มี.ค.63 [ 8 เม.ย. 2563 ]13
5 รายงานทางการเงินประจำเดือน ก.พ.63 [ 9 มี.ค. 2563 ]14
6 รายงานทางการเงินประจำเดือน ม.ค.63 [ 7 ก.พ. 2563 ]14
7 รายงานทางการเงินประจำเดือน ธ.ค.62 [ 8 ม.ค. 2563 ]13
8 รายงานทางการเงินประจำเดือน พ.ย.62 [ 9 ธ.ค. 2562 ]13
9 รายงานทางการเงินประจำเดือน ต.ค.62 [ 8 พ.ย. 2562 ]13
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]14
11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]15
12 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย [ 9 เม.ย. 2562 ]12
13 ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 [ 9 เม.ย. 2562 ]14
14 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2561 [ 9 เม.ย. 2562 ]14
15 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 [ 25 ต.ค. 2561 ]14
16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]13
17 รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2561 [ 15 ต.ค. 2561 ]15
18 รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 14 ก.ย. 2561 ]16
19 รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]12
20 รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 13 ก.ค. 2561 ]12
21 รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 15 มิ.ย. 2561 ]14
22 รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2561 [ 14 พ.ค. 2561 ]13
23 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 [ 18 เม.ย. 2561 ]12
24 รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 13 เม.ย. 2561 ]13
25 รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 16 มี.ค. 2561 ]14
26 รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2561 [ 15 ก.พ. 2561 ]13
27 รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 15 ม.ค. 2561 ]14
28 รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 15 ธ.ค. 2560 ]15
29 รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 15 พ.ย. 2560 ]15
30 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]15
31 รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2560 [ 13 ต.ค. 2560 ]12
32 รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2560 [ 15 ก.ย. 2560 ]15
33 รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]14
34 รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2560 [ 14 ก.ค. 2560 ]14
35 รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [ 14 มิ.ย. 2560 ]13
36 รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2560 [ 15 พ.ค. 2560 ]12
37 รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2560 [ 14 เม.ย. 2560 ]13
38 รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 15 มี.ค. 2560 ]14
39 รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2560 [ 14 ก.พ. 2560 ]11
40 รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2559 [ 13 ม.ค. 2560 ]14
 
หน้า 1|2