องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

ภาพซำเต่น(อ่างเก็บน้ำซำเต่น) สถานที่ท่องเที่ยว บ้านนาสี
 

รูปภาพวัดศรีหินตั้ง(วัดป่าน้ำพุ)น้ำพุธรรมชาติให้อัปเดทข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว อบต.จอมศรี