องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน