องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
สิบตำรวจโทปริญญา  ปิ่นโสภณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 

 
 หัวหน้าสำนักงานปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง