องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี


 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรีเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี