องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th
 
 
 


กิจกรรมบริการสาธารณะ(ซ่อมประปา ม.5)


เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรีได้ ช่วยปรับปรุงระบบประปา บ้านจอมศรีพัฒนา ม.5


2021-04-26
2021-04-02
2021-03-31
2021-03-31
2021-01-25
2021-01-19
2021-01-18
2021-01-18
2020-07-14
2020-07-14