องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th
 
 
 


โครงการขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564


เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรีได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี


2021-04-26
2021-04-02
2021-03-31
2021-03-31
2021-01-25
2021-01-19
2021-01-18
2021-01-18
2020-07-14
2020-07-14