องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
  องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย